Czy można zorganizować pogrzeb bez księdza?

kwiaty na trumnie

Podczas ceremonii pogrzebowej bliscy mają okazję nie tylko pożegnać, ale i okazać szacunek zmarłej osobie. Dlatego ważne, by forma tej uroczystości była zgodna z jej ostatnią wolą, poglądami i przekonaniami religijnymi. Jedną z dostępnych możliwości jest organizacja pochówku świeckiego bez udziału księdza.

 

Na czym polega pogrzeb świecki bez księdza?

Dokładny przebieg pogrzebu świeckiego bez księdza jest uzależniony od oczekiwań bliskich zmarłej osoby. Dlatego też ceremonie mogą się od siebie różnić. Trzeba zaznaczyć, że pochówek świecki może mieć taki sam uroczysty charakter jak ceremonia wyznaniowa. Organizatorzy przykładają szczególną uwagę, by stworzyć podniosłą, pełną szacunku atmosferę. Uroczystość może mieć miejsce tylko przy grobie lub składać się z dwóch części – pierwsza odbywa się wtedy w domu pogrzebowym.

Podstawową różnicą między pogrzebem świeckim a wyznaniowym jest brak symboli religijnych, mszy świętej oraz obecności księdza prowadzącego uroczystość. Jego funkcję w większości przypadków przejmuje mistrz ceremonii, w którego kompetencjach leży zaplanowanie, oczywiście w porozumieniu z rodziną zmarłego, poszczególnych etapów ceremonii, i późniejsze czuwanie nad ich przebiegiem.

 

Jak wygląda pogrzeb świecki?

Jako specjaliści od organizacji pogrzebów świeckich bez księdza w Poznaniu i okolicach zawsze dbamy o to, by przebieg ceremonii był dostosowany do oczekiwań bliskich zmarłej osoby. Podczas pochówku świeckiego mistrz ceremonii często wygłasza mowę pogrzebową.

Nierzadko też członkowie rodziny i przyjaciele dzielą się swoimi wspomnieniami o zmarłym. Nie brakuje też takich elementów uroczystości, jak przejście w kondukcie do grobu, pożegnanie przed złożeniem trumny do grobu czy składanie kwiatów. Ważną rolę odgrywają też nastrojowa muzyka i dekoracje.