Czym się różni nekrolog od klepsydry?

czarno białe gazety

O śmierci bliskiej osoby można powiadomić zarówno za pomocą nekrologu, jak i klepsydry. Te dwa ogłoszenia służą co prawda takiemu samemu celowi, jednak są między nimi również pewne istotne różnice. W artykule wyjaśniamy jakie dokładnie.

 

Gdzie umieszcza się nekrolog, a gdzie klepsydrę?

Autorami obu komunikatów, klepsydry i nekrologu, zazwyczaj są bliscy zmarłej osoby – jej rodzina czy też przyjaciele. Podstawową różnicą między tymi dwoma formami powiadomienia jest to, gdzie i jak się je publikuje. Klepsydra to afisz, który umieszcza się w miejscach publicznych, głównie w okolicy zamieszkania zmarłego, niekiedy też w jego miejscu pracy – np. na drzwiach wejściowych bloku i tablicach ogłoszeniowych w kościele.

Grupa odbiorców nekrologu jest natomiast znacznie szersza. Ten typ informacji tradycyjnie publikuje się w prasie, a obecnie równie często w Internecie. Nasz zakład zajmuje się przygotowywaniem nekrologów w Poznaniu – w tym również tych w formie internetowej, np. zamieszczanych w mediach społecznościowych.

 

Co powinno znaleźć się w nekrologu?

Treść nekrologu powinna odznaczać się przede wszystkim przejrzystością, tak aby komunikat należycie wywiązywał się ze swojej funkcji informacyjnej. Ważne jest także, by zachować oficjalny ton, oddający szacunek wobec zmarłego. Podstawowe dane, które powinien zawierać nekrolog, to:

  • imię i nazwisko zmarłej osoby,
  • data śmierci,
  • termin i lokalizacja uroczystości pogrzebowych.

Czasami w nekrologach, zwłaszcza tych internetowych, dodatkowo podaje się wskazówki dotyczące dojazdu na miejsce pogrzebu. Oprócz tego nekrolog często traktowany jest jako forma upamiętnienia zmarłego. Dlatego rodziny mogą zdecydować się na zamieszczenie w nim informacji o największych zaletach czy też osiągnięciach lub zainteresowaniach swojego bliskiego.