Jak przetransportować ciało zmarłej osoby na Ukrainę?

drewniana trumna zapakowana do auta

Organizacja transportu zwłok na Ukrainę wymaga dopełnienia szeregu formalności. Na bliskich zmarłej osoby spoczywa obowiązek skompletowania odpowiedniej dokumentacji, a sam przewóz musi przebiegać w sposób zgodny z aktualnymi wymogami sanitarno-technicznymi. Co oznacza to w praktyce?

 

Dokumenty niezbędne do transportu zwłok na Ukrainę

Jednym z podstawowych dokumentów potrzebnych do otrzymania zgody na transport zwłok na Ukrainę jest akt zgonu. Można uzyskać go w urzędzie stanu cywilnego, po uprzednim okazaniu dowodu osobistego zmarłego oraz karty zgonu (wydawanej przez lekarza stwierdzającego zgon).

Oprócz tego do organizacji transportu zwłok na Ukrainę konieczna jest pisemna zgoda na pochówek zarządu wybranego ukraińskiego cmentarza oraz pozwolenie konsula na przewóz ciała przez Ukrainę – oba dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski. Nie można też zapomnieć o zaświadczeniu potwierdzającym, że śmierć nie nastąpiła wskutek choroby zakaźnej.

 

Jak przebiega transport zwłok na Ukrainę?

Dokładny sposób transportu zwłok na Ukrainę określają właściwe przepisy. Przewóz musi odbywać się przystosowanym do tego celu pojazdem, co oznacza, że m.in. musi być trwale oznakowany, mieć kabinę kierowcy oddzieloną od części, w której znajduje się ciało, a także podłogę wykonaną z materiałów łatwych w czyszczeniu.

Powyższe warunki, jakie musi spełniać pojazd do transportu zwłok na Ukrainę, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz technicznego. Dlatego też tego typu usługi świadczą profesjonalne firmy, które dysponują odpowiednimi karawanami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mają również opracowane najlepsze trasy. Co więcej, zajmują się także zgromadzeniem potrzebnej dokumentacji, podejmując się tym samym kompleksowej organizacji transportu zwłok na Ukrainę.