Kiedy możliwa jest ekshumacja zwłok?

dziura w ziemi

Ekshumacja polega na wydobyciu ciała lub szczątków osoby zmarłej z dotychczasowego miejsca pochówku – w celu przeniesienia ich do innego grobu albo dokonania oględzin lekarsko-sądowych. Z jakimi ograniczeniami prawnymi wiąże się ta procedura i kto może wnioskować o jej przeprowadzenie? Wyjaśniamy w artykule.

 

Kto może wystąpić z prośbą o ekshumację?

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację mogą złożyć osoby uprawnione do pochowania zwłok, a więc zazwyczaj rodzina zmarłego – m.in. jego małżonek, krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) oraz krewni wstępni (rodzice, dziadkowie). Tego rodzaju pismo kieruje się do właściwego inspektoratu sanitarnego – musi być należycie umotywowane. Rodziny często starają się o ekshumację, ponieważ pragną, by bliski zmarły spoczął bliżej miejsca ich zamieszkania lub w rodzinnym grobowcu. Oprócz złożenia wniosku konieczne jest także pisemne zawiadomienie zarządu cmentarza.

Ekshumacja zwłok może być również dokonana w związku z zarządzeniem prokuratora lub sądu – dotyczy to sytuacji, kiedy np. w związku z toczącym się dochodzeniem w sprawie kryminalnej konieczne jest ustalenie przyczyny zgonu.

 

W jakim terminie można przeprowadzić ekshumację?

Proces wyjęcia szczątków osoby zmarłej może być dokonany przez profesjonalnych pracowników domów pogrzebowych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i odzież ochronną – nasz zakład zajmuje ekshumacjami w Poznaniu oraz innych miastach Polski.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ekshumację można przeprowadzić wyłącznie w terminie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach porannych. Jedynie w szczególnych okolicznościach inspektor sanitarny może zezwolić na ekshumację w innym czasie niż ten określony w ustawie.