Najważniejsze formalności pogrzebowe

stos dokumentów

Przed pogrzebem bliscy zmarłej osoby muszą dopełnić wielu formalności. Jakie sprawy urzędowe trzeba załatwić w tym trudnym czasie i o jakich dokumentach pamiętać? Wyjaśniamy.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do organizacji pogrzebu?

Jeżeli bliska osoba zmarła w domu, należy natychmiast zawiadomić lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia. Wystawia on wówczas kartę zgonu. W przypadku gdy do śmierci doszło w szpitalu, hospicjum albo domu opieki, karta zostanie wystawiona na miejscu, np. przez lekarza prowadzącego, i przekazana rodzinie zmarłego.

Jedną z podstawowych formalności pogrzebowych jest uzyskanie aktu zgonu. By otrzymać taki dokument, należy udać się do urzędu stanu cywilnego. Zgodnie z przepisami trzeba uczyć to w ciągu 3 dni od śmierci bliskiego. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej – wówczas są to 24 godziny. W urzędzie okazuje się kartę zgonu oraz dowód osobisty zmarłego.

 

Formalności pogrzebowe konieczne do uzyskania zasiłku

Karta i akt zgonu są niezbędne do organizacji pochówku. Warto dodać, że załatwienie wielu spraw urzędowych można zlecić domom pogrzebowym. Nasza firma dopełnia za klientów formalności pogrzebowych w Poznaniu i okolicach – związanych z m.in. uzyskaniem aktu zgonu czy zasiłku pogrzebowego.

Kolejnymi z ważnych formalności pogrzebowych są właśnie te dotyczące ubiegania się o zasiłek. Przysługuje on krewnym zmarłego lub innym osobom płacącym za organizację pochówku i wynosi do 4000 zł. By otrzymać to świadczenie, trzeba udać się odpowiednio do ZUS, KRUS, MSWiA lub WBE. Konieczne jest przygotowanie szeregu dokumentów. Są to m.in. wniosek o wypłatę zasiłku, odpis skrócony aktu zgonu, zaświadczenia płatnika składek, kopie rachunków dotyczących pogrzebu czy dokumenty potwierdzające, że jest się z rodziny zmarłego.