Tradycje pogrzebowe w Polsce

białe lilie na drewnianej trumnie

Tradycje pogrzebowe ulegają pewnym modyfikacjom na przestrzeni lat, ale wiele z nich pozostaje niezmiennymi. Obecnie za przygotowanie pogrzebu odpowiadają profesjonalne firmy, które wspierają bliskich zmarłego w dopełnieniu niezbędnych formalności. Jakie zwyczaje wciąż funkcjonują, jeśli chodzi o przebieg uroczystości pogrzebowych?

 

Jak wygląda typowy pogrzeb w Polsce?

Jedną z rozpowszechnionych tradycji pogrzebowych w Polsce jest wystawienie zwłok. Niegdyś odbywało się to bezpośrednio w domu zmarłej osoby. Obecnie, jeżeli taka jest wola rodziny, ciało umieszcza się w kaplicy, gdzie bliscy mogą pożegnać zmarłego. Potem trumnę przetransportowuje się do kościoła lub innego miejsca, w którym przeprowadza się właściwą ceremonię. Należy zaznaczyć, że po zamknięciu trumny przez pracowników zakładu nie ma prawnej możliwości, by ją później otworzyć.

Jako organizatorzy pogrzebów Poznaniu i okolicach jako kolejny typowy element pogrzebu w Polsce możemy wskazać kondukt żałobny, odprowadzający zmarłego na cmentarz. Trumna zwykle przewożona jest karawanem, za którym zmierza najpierw najbliższa rodzina zmarłej osoby, a za nimi pozostali żałobnicy.

 

Stypa po pogrzebie

Silnie zakorzenionym obrzędem w polskiej tradycji pogrzebowej jest również organizacja uroczystego poczęstunku po pochówku. Niegdyś stypę wyprawiano zazwyczaj w domu rodziny zmarłego. Obecnie najczęściej odbywa się ona w restauracji w formie obiadu.

W stypie najczęściej biorą udział najbliżsi krewni zmarłej osoby oraz jej przyjaciele. Nierzadko zaproszenie otrzymują także uczestnicy pogrzebu, którzy przyjechali na ceremonię z bardzo dużej odległości. Stypa ma na celu nie tylko samo spożycie posiłku, ale przede wszystkim okazanie wsparcia pogrążonej w żałobie rodzinie oraz podzielenie się wspomnieniami o zmarłym.