Ceremonia świecka

Ceremonia świecka

Ceremonia świecka

Pogrzeby świeckie to uroczystości służące godnemu ostatniemu pożegnaniu osób, które nie życzyły sobie – z różnych powodów – aby ich ostatnia droga miała charakter wyznaniowy czy też odniesienia do religii.

W organizacji pogrzebów świeckich wspiera nas Mistrz Ceremonii Pogrzebowej, który przygotowuje i prowadzi tego typu uroczystości.

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej dba nie tylko o przygotowanie całej ceremonii, ale także troszczy się o przygotowanie mowy pogrzebowej. Może również podziękować uczestnikom pogrzebu w imieniu rodziny Zmarłego. Każdorazowo uroczystość taka jest realizowana w ścisłej konsultacji z Bliskimi Zmarłego tak, aby każdy element był perfekcyjną częścią całości.

Ceremonia świecka

Pogrzeby świeckie to uroczystości służące godnemu ostatniemu pożegnaniu osób, które nie życzyły sobie – z różnych powodów – aby ich ostatnia droga miała charakter wyznaniowy czy też odniesienia do religii.

„W organizacji pogrzebów świeckich wspiera nas Mistrz Ceremonii Pogrzebowej, który przygotowuje i prowadzi tego typu uroczystości.”

Mistrz Ceremonii Pogrzebowej dba nie tylko o przygotowanie całej ceremonii, ale także troszczy się o przygotowanie mowy pogrzebowej. Może również podziękować uczestnikom pogrzebu w imieniu rodziny Zmarłego. Każdorazowo uroczystość taka jest realizowana w ścisłej konsultacji z Bliskimi Zmarłego tak, aby każdy element był perfekcyjną częścią całości.

Pogrzeb świecki

 

 

Ceremonia świeckiego pogrzebu to alternatywa dla pochówku religijnego. Nad całością organizacji tej formy pogrzebu czuwa Mistrz Świeckich Ceremonii Pogrzebowych.

Ceremonie w naszym zakładzie obsługuje Pani Patrycja Owczarzak – www.pieknaceremonia.pl

Istotą świeckiej ceremonii jest mowa laudacyjna – czyli wspomnienie dedykowane Osobie Zmarłej. Poza mową, bardzo duże znaczenie ma oprawa muzyczna (na żywo lub z odtwarzacza) oraz elementy dodatkowe, zaproponowane przez Rodzinę we współpracy z Mistrzem. Mowa laudacyjna powstaje na bazie rozmowy, którą Pani Patrycja prowadzi z Rodziną Osoby Zmarłej. Ceremonie świeckie mają bardzo osobisty charakter, są pełne uczucia, a swoim charakterem mają być z zasady wiernym odzwierciedleniem wizerunku Zmarłej Osoby. Niosą w sobie dużo nadziei i są pełne pogody ducha. Mają zostawić w pamięci zebranych przy grobie trwały i pomimo smutku – serdeczny ślad.

Z punktu widzenia organizacyjnego, pogrzeb taki może odbywać się:
– w jednej części – bezpośrednio przy grobie,
– w dwóch częściach – w kaplicy czy domu pogrzebowym oraz w drugim etapie – na cmentarzu.

Ceremonia świecka nie wymaga dopełnienia szczególnych formalności – wystarczy zgłosić w naszym zakładzie pogrzebowym chęć jej organizacji.

Dom pogrzebowy Necros - Poznań

Dom pogrzebowy Necros - Wolsztyn

Krematorium Necros

Pogrzeb i transport
na terenie Polski
i z zagranicy!

Katalog urn Necros

+48 602 211 083

Telefon czynny całą dobę

Dom pogrzebowy Necros - Poznań

Dom pogrzebowy Necros - Wolsztyn

Krematorium Necros

Katalog urn Necros

Pogrzeb i transport
na terenie Polski
i z zagranicy!

+48 602 211 083

Telefon czynny całą dobę

© 2022 DOM POGRZEBOWY NECROS - Krematorium – Międzynarodowy transport zwłok

© 2022 DOM POGRZEBOWY NECROS - Krematorium – Międzynarodowy transport zwłok